Čteme s nečtenáři

21.08.2015 09:00

I o prázninách se bude konat čtecí dílnička. V případě zájmu čtenářů čteme v pátek

  • 10. července
  • 17. července
  • 14. srpna
  • 21. srpna

od 9 hodin v dětském oddělení městské knihovny. Vhodné pro děti od 3 do 6 let. Nezapomeňte se přihlásit.