O měsíc později, jako osmá, dorazila do cíle Kateřina Sobotková.

O měsíc později, jako osmá, dorazila do cíle Kateřina Sobotková.